Bejelentés


Regélnek a regények

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Élet a kastélyban

Ezen az őszön a vénasszonyok nyara lehangolóan vette kezdetét.
Egy hétig zuhogott az eső, majd napokig tartó szélvihar tombolt.
A zord időjárás csaknem kopárrá vetkőztette a fákat, bokrokat. A
késő őszre emlékeztető hideget nyárias meleg váltotta fel, ami
barátságosabbá varázsolta a tájat, feledtette a földön heverő
avart, a csupasz fák sivár látványát.

Kékessy Tünde és Borbíró Levente egy ilyen nyárias napon tartották
esküvőjüket a rendőrség szigorú felügyeletével. A diszkrécióval
zajló ünnepségnek a berliniek újabb, váratlan akciója vet véget.

Dr. Szilágyi Dénes ezredes a kémelhárító osztály vezetője ugyanis
hírt kapott a Berlinben dolgozó tisztjétől, hogy a hétfőn este
érkező csoportot szombaton egy előörs érkezése előzi meg.
Feladatuk a budapesti csoport lakásainak ellenőrzése és az érkező
csoport szálláshelyének biztosítása. Mivel Tündééket
Szőlőkertesen is veszély fenyegeti, a hétfő hajnalra tervezett
Ligetgyöngyére menekítésüket vasárnap estére hozta előbbre. Az
esküvőnek az ezredes és embereinek azonnali távozása vet véget.
Ők kocsiba ülnek, hogy a résen levő csoport segítségére
lehessenek, de a násznépnek is el kell hagynia a Kékessy-házat,
méghozzá úgy, ahogy érkeztek, feltűnésmentesen. Ennek
lebonyolítására az ezredes barátját, az örömapát, Kékessy Ákost
kéri meg.

A vendégek, Tünde és Levente fedezékében, némi időeltolódással
hagyja el a helyszínt. Miután az utolsó párt is kikísérték, Tünde
nagy sóhajjal tette fel önmagának félhangosan a kérdést:

- Mikor lesz már ennek vége? A múlt hét hétfőtől péntek estig
folytak egymásba a napok, most pedig szombat reggeltől hétfő
estig nincs megállás.
- Igaz, Tündérkém, de részben ez nem lesz olyan nehéz, hiszen csak
a ruháinkat és a legfontosabbakat kell összepakolnunk, másrészt,
Dini bácsi számítása szerint hosszú nászútban lesz részünk -
fogta át Levente a neje vállát.

- Levikém, te hiszel ebben?
- Megpróbálok.

- Tényleg kicsit sem bánod, hogy félbenmaradnak a tanulmányaid?
- Nem, mert nekem te vagy mindenre a gyógyírom.
- Na jó, akkor ebben bízva menjünk csomagolni.

Másnap délután két órakor az udvaron állt a bútorszállító. Mivel
a távozásnak is a legnagyobb diszkréció mellett kellett
történnie, az autó kívülről teherautónak lett álcázva. Erre
pakolták fel Tünde szobájából a legfontosabb, legkedvesebb
bútorait. Ehhez Ákos, Tünde édesapja ragaszkodott, hogy a messze
idegenben legalább saját tárgyai vegyék körül féltett kincsét.
Négy órára minden az autókban volt. Némi pihenés után, pontban öt
órakor, indult meg az autókaraván fél óra eltolódással. Elsőként a
teherautó gördült ki az udvarról, majd ezt követték Leventéék és
végül Ákosék Gaál alezredes kíséretében. A három kocsi az ezredes
utasítása szerint, Gödöllő térségében várta be egymást.

Levente egészen lassan gördült ki a kapun. Tünde fájó szívvel
nézte a házat, az udvart, ami eddig az otthona volt. Levente
kezére tette a kezét:

- Mit ígértél nekem fenn a szobában? Ugye azt, hogy nem fogsz
sírni?
- Igen... Ne haragudj, de olyan nehéz - mondta már sírós hangon.
- Szent a béke, ha teljesíted a másik ígéreted.
Mesélj nekem Ligetgyöngyéről, ami előreláthatóan, egy ideig az
otthonunk lesz. Közben pedig próbálj arra gondolni, amivel én
vigasztalódom, nászútra megyünk. Lehet, hogy hosszabb időre a
szokásosnál, de együtt leszünk.

Tünde nyelte a könnyeit, nézte a férjét, majd nagy sóhajjal,
rekedt hangon szólalt meg:

- Vonzó a gondolat, de mit tegyek, ilyen lehetetlen a természetem,
nehezen fogadom el a változást. Az jár folyamatosan a fejemben:
itthagyjuk a házat, a falut, ahol felnőttem, talán örökre.
Végérvényesen vége a gondtalan éveknek. Dini bácsival beautózunk
az idegen felnőttkorba, ahol ki tudja, milyen feladatok várnak
ránk.
- Éppen ezért ne gondolkodj, mesélj nekem, mit olvastál?

- Oké, vigasztalódom a bátorító szavaiddal, annál is inkább, mert
igaza van apunak, a boldogságunk nem eshet áldozatul a
körülményeinknek, amibe saját hibánkon kívül kényszerülünk.
Amióta tudjuk, hol kell egy ideig élnünk, átnéztem nem csak a
saját, de a suli könyvtárának útikönyveit is, de leírást nem
találtam. Csak azt a keveset mondhatom el, amit még régebben
Dini bácsi mesélt a környékről.

Eszerint Ligetgyöngye ősi emlékeket őrző ősi táj. A kitűnő
klímájú, hegyekkel ölelt Szinva-völgynek egy bájosan romantikus
szöglete. Egy igazi, mesebeli ékszerdoboz, ahol méltóságteljesen
húzódnak fel a hatalmas parkkal övezett kastélyszerű villák a
lankás domboldalra. A kis egységet alkotó üdülőrész, ahol
élni fogunk, két utcányi mindössze, de ne szabályos elrendezésre
gondolj, mert a terepviszonyoknak megfelelően építkeztek. Az
elbűvölő mesevilág két szélén megy fel autóút, egyébként
a telkek között kell kacskaringózni.

Eszter néni birodalma középtájon van, szemben a főúttal, ahova
széles, kavicsos út visz fel két villa között. A közvetlen
lakóhelyünkről ennyit tudok.

Fellegvárról, az ugyancsak közeli megyeszékhelyről pedig aligha
mondhatok neked újat, láttam mennyi könyved, képed van a
környékről. Apropó, te mit fogsz rólam elnevezni? - nézett rá
kíváncsi érdeklődéssel.

Levente egy pillanatra meglepődött, majd elmosolyodott:

- Én? A házat vagy lakást, ahol élni fogunk, fogom Tündérlaknak
nevezni. Mit szólsz hozzá?
- Meg vagyok hatva, és még ennél is jobban csodállak. A
legváratlanabb kérdésemre is azonnal van válaszod. Édesen tudsz
udvarolni. Soha nem fogsz ráunni?

- Soha! Az én életem mindig rólad szólt, szól és boldogságomra,
fog is szólni. De ez most hogy jutott eszedbe?
- Úgy, hogy Szőlőkertesen nem egy kapura van kiírva: Rózsika-lak,
Anna álma és ehhez hasonlók.

- Ösztönösen csatlakozom az előttem rajongókhoz, mert semmi
kételyem, azokat is nejüket - esetleg anyukájukat - imádó férfiak
adták kis birodalmuknak.
- Izgalommal olvastam azt is, hogy ebben a varázslatos
Bükk-fennsíki mesevilágban úgy nyílnak meg a völgyek - ahol
turistautak visznek el a legszebb tájakra -, mintha kapun lépnénk
át. Örültem neki, mert így legalább nem kell megválnod a
hegyeidtől ott sem.

Tünde hangja elcsuklott, elhallgatott, arcán peregtek a könnyei.
Levente részvéttel sóhajtott fel:

- Igen, kincsem, ebben a pillanatban hagytuk el Szőlőkertest.

Megfogta a kezét, némán nézte hol őt, hol az utat. A kocsiban
csak a motor halk duruzsolása hallatszott. Tünde nagyot nyelt:

- Nem szomorkodom, hiszen valóság lesz, amiről olvasás közben
ábrándoztam, nagy sétákat tehetünk majd a közeli, meredek
hegyoldalakkal körbevett Hámori-tónál, aminek egyik partján
festői sétány húzódik.
- Látod kincsem, nincs miért keseregj, lesz, ami feledtesse
velünk a távollét szomorúságát. Te láttad már a Palota Szállót
belülről?

- Nem, csak fényképről ismerem, de jól kitalálta Lux Kálmán a
neoreneszánsz stílusú építményt. Sikerült hűen utánoznia a
Mátyás korabeli vadászkastély hangulatát a monumentális
függőkerttel, amit hatalmas ősfák, gyep és virágágyások
díszítenek. Romantikáját emelte azzal, hogy meredek emelkedőre
építette, aminek erősítésére létrehozta a támfalakkal tagolt
lépcsőzetes sétányrendszert. A középkori hangulatot leginkább
a várfalszerű bástyái, tornyai, felvonóhidat idéző kapuja
hangsúlyozzák. Különösen romantikussá varázsolja a két oldalán
csörgedező patakok, hogy az elbűvölő vízesésről említést se
tegyek, ami háromfonatú sugárban zuhan alá. Nyáron láttam, most
majd megnézhetjük télen is a befagyott vízesés jégpalotáját.
- Ugye-ugye? Nem lesz időnk keseregni, hiszen alig győzöd sorolni
a sok látnivalót. Csak legyen időnk mindent végigjárni.

- Igaz, de a legjobb az lesz, hogy veled lehetek. Ne félj, nem
fogok neked nyavalyogni.
- Arra esküdtünk, hogy jóban, rosszban egymás mellett leszünk.
Egy kis nyafizás még belefér - simította meg a combját.

- Na jó, mond el inkább, te mit tudsz a Szinva-patakról?
- Annyit, hogy a Bükk-hegységben ered, és a Sajóba torkollik.
Csak nagy esőzésekkor van benne víz, mert Fellegvár elöljárói a
bővizű forrásait - sajnos - bekötötték a város ivóvízhálózatába.

- Igen, szomorú, de így van. Ráadásul több, mint 70 hidat
építettek fölé, és ami a legszomorúbb, a belvárosban 300 méteren
teljesen lefedték. Amikor a patak felső szakasza kiszárad, a
Hámori-tóból szivattyúznak vizet a vízesés életben tartásához.
Nagy hirtelenjében ennyi jutott eszembe a környékről.

Elhallgatott. Leventét nézte, majd megkérdezte:

- Látom, valami nagyon foglalkoztat. Elmondanád, mi?
- Gabesz jár a fejemben. Nagyon jólesett, amikor Dini bácsi
beavatott bennünket, és beszélt a rendőri munkájáról. Kedvelem
Gabeszt, és nem szeretnék a helyében lenni. Sokszor láttam a
nyár folyamán félrevonulni, ami rá igazán nem jellemző.
Egyszer mondtam is neki, ej-ej fiú, kezdesz bogarassá válni.
Érdekes módon nem kontrázott, mint máskor, csak nézett rám.
Éjszaka kezdett világosodni a nyári váratlan felbukkanása a
közös nyaralásunkkor. Értelmet kaptak a feltett, oda nem illő
kérdései: milyen kapcsolatunk van a szomszédainkkal? Ki tud
az ottlétünkről? Hmm... csak most jut eszembe, a hajnali
sétánkkal akaratlanul kínáltam fel neki a terepszemlét.
Ráadásul én voltam meglepve Dini bácsi informáltságán a
körülményeinket illetően.

- Miért térünk le a főútról? Csak nem ezen a meredek szerpentinen
megyünk fel?
- De igen. Erre rövidebb is, meg kár lenne a gyönyörű élményt
nyújtó látványt kihagyni. Csak nem félsz?

- Nem, bár ezeket az éles kanyarokat szívesen kihagynám az
életemből.
- Meglátod, a csodálatos táj feledteti veled a rossz érzésed.
- Valóban mesébe illő a látvány. Minden kanyar után más és más
település - nézett le az alattuk húzódó völgyekbe.

Elhallgattak. Levente fél szemmel folyamatosan Tündét nézte.

- Amint látom, mindjárt megérkezünk. A vadregényes tájba úgy
ékelődnek bele a házak, mintha onnan nőttek volna ki. Na tessék!
Itt van a kiszáradt Szinva-patak! Hmm! ... Hogy volt szívük
így tönkretenni a gyönyörű természetet!
- Nézd, már át is értünk Ligetgyöngyére! Csodálatos a ház előtti
hatalmas park a sárga kaviccsal leszórt úttal - terelte Levente
a figyelmét vidámabb témára.

A teljes mű a következő linken érhető el:
http://mek.oszk.hu/13200/13286Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!